Välkommen till SEPT!

Sällskapet för existentiell psykoterapi är en ideell förening, vars ändamål är att främja existentiella perspektiv och existentiell psykoterapi, att vara en aktiv röst i samhället och utgöra ett forum för existentiell praktik och teori.
På denna webbplats finner du information om utbildningar och andra aktiviteter som anordnas av, eller rekommenderas av, föreningen. Söker du samtal eller psykoterapi kan du hitta en existentiell psykoterapeut i din del av Sverige på vår terapeutlista.

Välkommen också att bli medlem i föreningen!

     

Anmäl dig till SEPT:s nätutbildningar             

Introduktions- och fortsättningskurser i existensfilosofi, existensens psykologi och existentiell vägledning och terapi.
8 delkurser. Möjlighet att starta när det passar dig.
Kursplan, ansökningsformulär och prisuppgifter - Läs mer
 
Observera att nätkurserna på avancerad nivå även är godkända som specialistkurser av Psykologförbundets specialistråd.

 

SEPT:s introduktionskurs i existentiell filosofi och psykologi ges intensivt under 3 dagar. Utbildningen riktar sig både till en intresserad allmänhet och till professionella med olika utbildningsbakgrund. Nya kurser i Stockholm 17–19/1 2014, Lund 21–23/3 2014, Göteborg 28–30/3 2014. Läs mer     

 

Nyhet: Möjlighet för dig som är legitimerad psykoterapeut att ansöka om auktorisation som existentiell terapeut!

Läs mer      Direkt till ansökan

 

TIPS:
Heldagsseminarium på Ersta diakoni med KG Hammar, Jonna Bornemark och Lance Cederström: Att möta sorgen – filosofiska, teologiska och terapeutiska perspektiv på sorg. Fredag 31 januari 2014. Läs mer

 

TIPS:
Den 10–11 april 2014 är det återigen dags för Existentiell Filmfestival i Falun. Tema för den 11:e festivalen i ordningen blir "Lyckliga slut".
Läs mer

 

TIPS:
Existence and Psychotherapy – Existential perspectives for an efficient therapeutic practice. Two-days of seminars and work-shops on the Greek island of Karpathos. 10–11 september 2013. Läs mer Åter 2014!

 

 

TIPS: Besök SEPT på Facebook. Läs mer

Även internationella Existential Therapy finns på Facebook, här

 

TIPS: World Congress for Existential Therapy London 14–17 May 2015
Sponsored by ICECAP, SEA, and NSPC.
Freedom, responsibility and meaning in a changing world: The Future of
Existential Therapy. Läs mer

 

TVÅ BOKTIPS:
Emmy van Deurzen m fl skriver om existentiell coaching (2012), Läs mer
Tredje upplagan ute nu av Emmy van Deurzens grundbok "Existential Counselling & Psychotherapy in Practice" (2012), Läs mer

 

LÄNKTIPS:  Länkar till andra intressanta sidor om existentiell psykologi/terapi:
The Society for Existential Analysis, StorbritannienThe New Existentialists, USA.
Centre for Existential Practice, Australien. Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi, Danmark.

   

TIPS: Prenumerera på Existential Analysis! Society for Existential Analysis har
en tidskrift som ges ut två gånger om året. Vill du ta del av olika existentiella perspektiv på psykoterapi? Är du intresserad av aktuella diskussioner inom området?  Läs mer

     

TIPS: Vi vill tipsa om böckerna Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi
i ny tillämpning
, och Bara detta liv – Texter i existentiell psykologi och psykoterapi, båda antalogier med Dan Stiwne som redaktör.

    

Målet är att livet ska levas

– I detta livet längtar vi alla efter meningsfullhet, frihet och herravälde över vårt liv, men det är inte lätt att skapa detta, säger Dan Stiwne, docent och legitimerad psykoterapeut, som gärna talar om den existentiella terapin som hjälpmedel vid depression och utmattning.

Läs hela intervjun med Dan Stiwne

 

 

 

Nyhetsnotiser

  Information in English

SEPT välkomnar Logoterapin
och Logoterapeuterna!

SEPT har sedan länge bland sina medlemmar haft personer med logoterapeutisk utbildning och logoterapeutiskt intresse. Vi hoppas nu bättre än tidigare kunna tillvarata deras intressen samt att, med tiden, arrangera utbildningsdagar i logoterapi. Alla intresserade av detta är välkomna att höra av sig till styrelsen för att ge sitt intresse till känna.
Mer information

SEPT har lämnat yttrande till HSV över förslaget till ny psykoterapeututbildning
Läs yttrandet

Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning
Mer information

Bara detta liv
– texter i existentiell psykologi och psykoterapi
Mer information
 

Nu kan du studera till Existentiell psykoterapeut på New School of Psychotherapy and Counselling (NSPC) nätbaserade psykoterapiutbildning, som precis har godkänts av Middlesex University.
Läs mer

New School of Psychotherapy and Counselling (NSPC) har fått fortsatt stöd av The British Psychological Society för sin doktorsutbildning i Existential Counselling Psychology.
Läs mer

Kritik och namninsamling mot DSM-5. SEPT har skrivit under och här kan du också stödja namninsamlingen. Läs mer

SEPT:s nätkurser 4-6, Existensfilosofi, Existensens psykologi och Existentiell psykoterapi på avancerad nivå, har nu godtagits som specialistkurser av Psykologförbundets specialistråd.

Litteraturtipsen har utökats med: Avhandlingar och Uppsatser. Läs mer

SEPT yttrar sig över högskole-verkets utredning: "Ökad kvalitet i psykoterapi-utbildningen".
Läs mer


SEPT är medlem i Samrådsforum för psykoterapi
Läs mer


Hedersmedlemmarna presenteras

 

Fler nyhetsnotiser

 

Uppdaterad 2014-01-07

 

 

Copyright © 2004–2012  mbjweb  |  Webmaster  |  Kontaktinformation  |  Länksida  |  www.existens.nu  |  www.sept.se